Suuntana tulevaisuus?

Motiivin palveluiden avulla sinun on mahdollista tarkastella tekemiäsi valintoja, löytää ymmärrystä ja oivallusta itsestäsi. Toivottua tulevaisuutta kohti eteneminen tapahtuu arvostavassa vuorovaikutuksessa, joka tukee ihmisen myönteistä käsitystä itsestä ja omasta pystyvyydestä.


Työotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, asiakkaan rinnalla kulkeva. Työskentelyn tavoitteet ja työtavat määrittyvät yksilöllisesti asiakkaan toiveiden, arvojen, tyylin, voimavarojen ja elämänkokemusten mukaisesti.