Työskentelytavoissani korostuu

psykofyysinen lähestymistapa, joka on keskeinen erityisesti kysymyksissä jotka liittyvät jaksamiseen, rajoihin, omien tarpeiden tunnistamisen ja niiden ilmaisemisen sekä puolien pitämisen taitoihin. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys välittyy työotteessani onnistumisten, vahvuuksien ja merkityksellisyyden kokemusten huomioimisena siten, että koulutus- ja työnohjaustilaisuudet olisivat osallistujille mahdollisimman hyvää tekeviä.


Itseäni motivoi työnohjaus- ja koulutusprosessit, joissa tavoitteena osallistujilla on oppia uusia asenne- ja ajattelutapoja, selkiyttää kykyä ajatella, tuntea ja toimia suhteessa ammatillisiin vaatimuksiin. Uuden oppimisen ja rehellisen, avoimen sekä leikillisen työskentelyilmapiirin saavuttaminen edellyttää turvallista ja levollista tilaa. Tilaa jossa oppimisen ja oivaltamisen innostava prosessi voi alkaa.


Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä juuri sinun tai työyhteisösi tarpeisiin sopiva kokonaisuus!

Yhteystiedot:
jaana.rajaveraja@motiivi.net
puh 050 5574 695