Hypnoosi / Hypnoterapia / Hypnopsykoterapia

Hypnoterapeuttinen työskentely on hypnoositilassa tapahtuvaa yhteistyötä yhteisesti sovittujen tavoitteitten mukaisesti. Kokemuksena hypnoosi on jokaisella omanlaisensa. Yleisesti se koetaan syvänä rentoutuneisuuden ja keskittyneisyyden tilana jossa ulkopuolinen maailma rajautuu pois, huomion kohdistuessa omaan sisäiseen maailmaan. Hypnoosissa olevalla säilyy koko ajan oma tahto ja mahdollisuus vaikuttaa työskentelyn kulkuun. Ammattitaitoisen koulutetun terapeutin käyttämänä hypnoosi on turvallinen ja tehokas menetelmä. Hypnoosia voidaan käyttää osana psykoterapeuttista työskentelyä tai erillisenä hypnoterapiana.

Hypnoosi soveltuu hyvin mm. jännitysten, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, unettomuuden, kiputilojen, psykosomaattisten vaivojen, posttraumaattisen stressireaktion ja pelkojen hoidossa. Osana pidempää hoitoa hypnoosia voidaan hyvin käyttää myös esimerkiksi masennuksen hoidossa. Hypnoosia käytetään myös elämäntapamuutosten, esimerkiksi tupakoinnin lopetuksen ja painonhallinnan tukemisessa.

Hypnoosityöskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja etsitään ratkaisuja niiden kautta, sillä hypnoositilassa ihminen on vastaanottavainen uusille näkökulmille, ajattelu- ja kokemistavoille. Tilaa voidaan hyödyntää mm. antamalla asiakkaalle yhteisesti sovitun tavoitteen ja ratkaisuun suuntautuvia ehdotuksia, väittämiä ja vakuutteluja.

On tärkeää, että terapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka osaa arvioida hypnoosin soveltuvuuden asiakkaalle ja valita sopivat menetelmät. Tieteellinen hypnoosi ry:n verkkosivuilta löydät asiallista tietoa hypnoosista ja sen käyttömahdollisuuksista sekä luettelon terveydenhuollon ammattilaisista, joilla on valmiudet käyttää hypnoosia turvallisesti osana psykoterapeuttista työskentelyä tai kohdennetusti rajattuun ongelmaan. Linkki ohessa: www.hypnoosi.net.


Kiinnostuitko Motiivin hypnoterapiapalveluista? Ota yhteyttä!‹ Takaisin etusivulle