Psykoterapialla parempaan elämisen laatuun

Psykoterapia on hoitomuoto, joka on kehitetty psyykkisen kärsimyksen lievittämiseksi tai poistamiseksi ja myönteisen muutoksen sekä toimintakyvyn, hyvinvoinnin, terveyden edistämiseksi. Terapiaprosessin myötä ihmiset kokevat usein itsetuntonsa parantuneen, ongelmien lievittyneen tai poistuneen ja uskon tulevaisuuteen palautuneen. Psykoterapiassa ihminen saa keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia.

Psykoterapiaprosessi etenee pääsääntöisesti siten, että alussa työskentelyn tavoitteena on asiakkaan psyykkisen toimintatason kohottaminen. Psyykkisen toimintakyvyn vahvistumisen myötä arkielämän vaatimuksiin vastaamiselle ja hankalien kokemusten tai vaikean elämätilanteen käsittelemiselle vapautuu vähitellen voimavaroja. Prosessi etenee turvallisessa ja tarkoituksenmukaisessa tahdissa ja niillä menetelmillä, mitkä kunkin asiakkaan kohdalla ovat toipumisen kannalta auttavimpia.

Oma työskentelytapani on aktiivisesti jäsentävä, asiakkaan rinnalla kulkeva. Ajattelen, että usein hankalatkin oireet ovat luonnollisia reaktioita johonkin tilanteeseen tai kokemukseen- ei niinkään osoitus mielen ”häiriöstä”. Psykofyysinen lähestymistapa on työtavassani keskeinen – psykofyysisen ajattelun mukaan keho ja sen tapahtumat ovat yhtä tärkeinä huomion kohteita työskentelyssä kuin ajatukset, kokemukset, tunteet ja muistot.

Motiivin terapiapalvelut soveltuvat hyvin myös seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yleisimmin seksuaalineuvontaan hakeudutaan tilanteissa, joissa esimerkiksi seksuaalikäyttäytyminen aiheuttaa itselle tai läheisille haittaa tai vahinkoa. Motiivin kautta on mahdollista hakea apua myös päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien hoitoon sekä parisuhteen ongelmatilanteisiin, joita esimerkiksi puhumattomuus, uskottomuus tai seksiriippuvuus voivat aiheuttaa.


Kiinnostuitko Motiivin psykoterapiapalveluista? Ota yhteyttä!‹ Takaisin etusivulle