Motiivin työnohjauspalvelut osana johtamisen, henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä sekä omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiytymistä. Se vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä ja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä emotionaalista suhdetta työhön. Työnohjaus tukee työssä tarvittavien henkilökohtaisten voimavarojen tarkoituksenmukaista säätelyä ja auttaa jaksamaan ja uudistumaan työssä.

Työnohjaus on myös tilan, ajan ja kunnioituksen antamista. Läheisyys, kasvokkain oleminen luovat edellytykset ilmapiirille, jossa kunnioitetaan rajoja, selvennetään näkemysten yhtäläisyyksiä ja eroja, kuunnellaan toista. Työnohjausprosessi mahdollistaa uusien asenne- ja ajattelutapojen oppimista ja työmotivaation lisääntymistä työn hallinnan parantumisen, työn merkityksellisyyden vahvistumisen ja perustehtävässä onnistumisen myötä.

Ohjaustapani on ohjattavaa itseä oivalluttava sekä toiveikkuutta onnistumisia, vahvuuksia ja merkityksellisyyden kokemuksia vahvistava. Tavoitteena on, että ohjaustilanteet ovat mahdollisimman hyvää tekeviä, laajentavat ohjattavan mahdollisuuksia ja lisäävät ohjattavan omanarvontuntoa sekä selkiyttävät kykyä ajatella, tuntea ja toimia suhteessa eettisiin vaatimuksiin.


Kiinnostuitko Motiivin työnohjauspalveluista? Ota yhteyttä!


Yhteystiedot:
jaana.rajaveraja@motiivi.net
puh 050 5574 695‹ Takaisin etusivulle